Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán

Từ 2010: DN sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thay thế cho Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007. Điểm mới của Thông tư 09 so với Thông […]

Đọc tiếp