Kế toán quản trị

Kế toán quản trị TCKT cập nhật: 04/01/2010 Khái niệm về kế toán quản trị Có rất nhiều các loại hình tổ chức khác nhau có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta: Các nhà sản xuất, công ty dịch vụ, các nhà bán lẻ, các tổ chức phi lợi nhuận và […]

Đọc tiếp

Đánh giá việc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đánh giá việc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam TCKT cập nhật: 17/03/2010 Báo cáo tài chính hợp nhất có vai trò cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là cung cấp thông tin cho cổ đông của công […]

Đọc tiếp

Tài chính ở Mỹ và đề xuất mô hình thanh tra – giám sát đồng bộ thị trường tài chính Việt Nam

Trong chương trình khảo sát tại Mỹ từ 30/5 đến 9/6/2007, với hơn 25 cuộc toạ đàm và nhiều hoạt động chuyên môn khác được phía Mỹ chuẩn bị khá công phu và bằng cách trình bày rất “thực dụng”, ngắn gọn, các thuyết trình viên của Mỹ đã chuyển tảu đến đoàn cán bộ […]

Đọc tiếp

Đổi mới phương pháp phân tích lợi nhuận TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY Ở VIỆT NAM

Đổi mới phương pháp phân tích lợi nhuận TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY Ở VIỆT NAM TCKT cập nhật: 02/04/2010 Thực hiện các cam kết song phương và đa phương trong tiến trình Hội nhập kinh tế Quốc tế, Việt Nam đang cắt giảm thuế suất hàng nhập khẩu và dỡ bở hàng rào […]

Đọc tiếp

Những thách thức và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong điều kiện hội nhập

Những thách thức và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong điều kiện hội nhập TCKT cập nhật: 19/03/2010 Kiểm toán luôn có vai quan trọng trong mối quan hệ cung cấp thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp và người sử dụng thông tin. Hướng dẫn kiểm […]

Đọc tiếp