Những điểm mới khi thực hiện Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 134/2007/TT-BTC

Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC (Gọi tắt là Thông tư 134) hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Thông tư 134 đã tạo nên một số thay đổi khi […]

Đọc tiếp

Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục biến động sát xu hướng thế giới?

Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục biến động sát xu hướng thế giới? TCKT cập nhật: 22/09/2008 Tăng trong phiên đầu tuần và cuối tuần nhưng lại giảm mạnh trong 3 phiên giữa tuần, cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM tuần qua lại phải ghi nhận tuần giảm giá thứ 2 […]

Đọc tiếp