Cải cách hệ thống tài chính là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Cải cách hệ thống tài chính là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam TCKT cập nhật: 11/09/2006 Cải cách hệ thống tài chính là cơ sở vững chắc để Việt Nam có tiềm lực tài chính vững mạnh, tiến tới hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế trong khu […]

Đọc tiếp

Bàn về Quy định đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên và đạo luật Sarbanes -Oxley

Các loại quy định đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên Các quy định về đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề kiểm toán được hình thành do mối liên hệ giữa nghề nghiệp và môi trường xã hội. Các quy định đạo đức nghề nghiệp thường được tìm thấy trong chuẩn mực […]

Đọc tiếp

Làm gì để đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước ?

Làm gì để đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước ? TCKT cập nhật: 17/03/2007 I. Xu thế hội nhập toàn cầu ngày nay 1. Thời cơ và thách thức đối với các NHTMVN hiện nay: Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay thì ngân hàng […]

Đọc tiếp