Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam hội nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Trong đó, giai đoạn 2006 -2010 là giai đoạn củng cố hội nhập, giai đoạn này tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường dịch […]

Đọc tiếp

Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán của doanh nghiệp

Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán của doanh nghiệp TCKT cập nhật: 14/03/2009 Đoạn 37 của chuẩn mực kế toán số 21- Trình bày báo cáo tài chính (VAS 21) quy định khi lập bảng cân đối kế toán phải phân loại và trình […]

Đọc tiếp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán TCKT cập nhật: 19/03/2009 (Bài viết có 2 trang. Bạn đang xem trang 1) Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày […]

Đọc tiếp

Bàn về hệ thống TK kế toán hiện hành áp dụng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bàn về hệ thống TK kế toán hiện hành áp dụng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa TCKT cập nhật: 25/03/2009 Tài khoản kế toán là cách thức phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng phản ánh của hạch toán kế toán nhằm phục […]

Đọc tiếp

Kế toán quản trị chi phí và ứng dụng của nó trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản VN

Kế toán quản trị chi phí và ứng dụng của nó trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản VN TCKT cập nhật: 10/04/2009 (Bài viết có 2 trang. Bạn đang xem trang 1) Triển khai ứng dụng nội dung của kế toán quản trị (KTQT) vào hoạt động quản lý tại các doanh nghiệp […]

Đọc tiếp

Thực trạng công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đòan kinh tế VN

Thực trạng công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đòan kinh tế VN TCKT cập nhật: 12/04/2009 Trong xu hướng phát triển rộng rãi của nền kinh tế thế giới, sự hội nhập kinh tế quốc tế đang là trào lưu ở hầu hết các quốc gia. Kết quả tất […]

Đọc tiếp

1- Làm rõ hơn chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán và các sai sót.

1- Làm rõ hơn chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán và các sai sót. TCKT cập nhật: 28/04/2009 Trong quá trình hoạt động của bất kỳ một doanh nghiệp nào, kế toán luôn là một trong những công cụ quản lý quan trọng nhằm […]

Đọc tiếp

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị TCKT cập nhật: 04/01/2010 Khái niệm về kế toán quản trị Có rất nhiều các loại hình tổ chức khác nhau có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta: Các nhà sản xuất, công ty dịch vụ, các nhà bán lẻ, các tổ chức phi lợi nhuận và […]

Đọc tiếp